Wellness Travel – Mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe lần đầu tiên tại Việt Nam

Thay vì nghỉ dưỡng đơn thuần, một số du khách đang lựa chọn hình thức du lịch kết hợp cùng các dịch vụ chăm sóc, cải thiện sức khỏe và đời sống tinh thần. Wellness tourism là khái niệm rất khó để dịch ra tiếng Việt do không có từ tương ứng. Nếu “healthy” là … Đọc tiếp Wellness Travel – Mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe lần đầu tiên tại Việt Nam